Kunstenaars: Anki Raemaekers

Op Dawnlight geven we bij de rubriek kunstenaars deze kans om iets over hun werk of hun redenen daarachter te schrijven. De eerste kunstenares is Anki Raemaekers.

Door: Anki Raemaekers

Transformatie van patronen tot zelfstandig bewegend beeld.

Patronen zijn alom tegenwoordig in ons dagelijks leven, maar niet altijd zichtbaar en niet voor iedereen eenduidig.

Onze maatschappij wordt steeds complexer en eist steeds meer een nieuwe oriëntatie op de wereld om ons heen. Oude structuren worden vervangen, er worden zaken weggehaald, zaken toegevoegd. Cross-overs binnen vakgebieden zijn inmiddels een normaliteit  en grenzen raken vervaagd. Communicatie is steeds belangrijker geworden, alleen waar is deze op gestoeld.

In onze Westerse cultuur  associëren we patronen met textiel of behang, decoratie dus. Of met rangschikkingen van feiten om grotere inzichtelijkheid te krijgen binnen bepaalde complexe materie. Alleen is er wetenschappelijk meerdere malen bewezen dat onze hersenen binnen luttele seconden een beeld doorgronden en een oordeel vellen  zonder schijnbaar bewustzijn. Gekleurde ervaring dus.

Mijn werkt onderzoekt deze materie door details uit hun context te halen en middels licht, kleur, tijd en geluid nieuwe patronen te vormen. Zodanig dat er nieuw autonoom beeld ontstaat. Een nieuwe wereld, waarin de veelheid van details niet afzonderlijk waar te nemen is, een wereld die ondergaan moet worden.

Van mens tot mens zal dit vaak sterk wisselen,  gezien het feit dat onze hersenen direct naar patronen gaan zoeken welke wij uit onze eigen ervaringen hebben opgeslagen.

Is hetgeen ik ervaar, wel hetgeen waar ik naar kijk!

Of is het een constellatie van structuren welke mijn hersenen in patronen en associaties hebben opgeslagen en aanschouw ik dus een gevoelswaarde, mijn gevoelswaarde. Want kan niet vastgesteld worden dat elk mens op zijn eigen unieke manier kijkt en binnen zijn eigen kader een oordeel velt. Iets, wat heel verrassend en verfrissend kan zijn, maar ook grote verwarring kan brengen. Chaos is eerder regel dan uitzondering en vereist overgave in plaats van beheersing.

Mijn vraag is dan ook, overschatten wij onze kennis, onze kunde van rangschikken en interpreteren?

Want het mag duidelijk zijn dat hetgeen wij waarnemen, niet hetgeen is dat wij zien, voelen, tasten, proeven en horen.

Wij nemen meer waar dan we bewust registreren en drijven dus veel op sfeer.

Deze sfeer, deze ondefineerbare laag wordt naar mijn gevoel dikker en dikker, maar steeds moeilijker om te doorgronden. Hierin speelt het aspect tijd een grote rol, we hebben geen tijd. Geen tijd voor verdieping, geen tijd voor rust, geen tijd voor reflectie. In mijn video’s neem ik dit aspect op de korrel door alles in beweging te zetten. De waarneming naar psychedelische ervaring om te zetten, maar wel met kaders. Hierdoor krijgt men het gevoel naar een matrix te kijken, een soort van mannelijk technische wereld. Het geluid schuurt ook vaak tegen het industriële aan en zet ons gevangen in een procesmatige waarneming. Alleen deze waarneming is stuurloos, want men kan zich niet fixeren, men kan niet blijven hangen en moet mee in de stroom.

En is dat juist niet wat er vandaag de dag veel gebeurt, alles wordt uitgerafeld, gelabeld, opnieuw gerangschikt en ontdaan van de originele context. Het geheel wordt ontmanteld  waardoor men hoopt de kern te vinden, de antwoorden op de vraag en door de nieuwe verbindingen een alles doordringend weten te bereiken. Alleen, dit weten is er al. We kunnen alleen de stroom niet oppikken en een juiste vertaling in bewustzijn ervan geven. De juiste klik is er dus niet. Nou ja, soms wel en dat ontmoeten we in de zin ‘juiste plaats, juiste persoon, juiste tijd.

Wanneer draait onze kosmos dus zo, dat alles op zijn plaats valt!

Ik heb geen antwoord op die vraag, het is alleen iets wat me bezig houdt. Want dat bepaalde psycho dynamiek mede vormgever van mijn leven is, dat staat voor mij overeind. En dat het perspectief van mijn eigen systeem veel zicht wegneemt op vernieuwing en verandering is absoluut duidelijk.

Wat bepaalt dan de hoek van mijn waarneming, dat is een interessant vraagstuk en het leven zelf geeft antwoord. Na elk kwartje wat valt is het perspectief even compleet, alleen het zal snel weer een andere horizon weergeven.

Bovenstaande getuigd natuurlijk van een grote abstractie.

En vaak is de interpretatie van de wereld om mee heen hier ook aan onderhevig. Als een schildpad, die even om het hoekje kijkt en dan een tijdje nodig heeft om te broeden op de aangereikte gegevens. Want in wezen is onze wereld tamelijk abstract, gevat in ondoorzichtige systemen, in zijn geheelheid te voelen als sfeer en als waarheid. Alleen indien ik begin te schillen wordt de kern niet zichtbaarder, niet tastbaarder en niet begrijpelijker. Want juist zijn essentie was verpakt in het totaal.

Concreet gezien sta ik natuurlijk wat praktischer in het leven,  maar intuïtief pik ik de zaken in mijn omgeving op en ergens krijgen ze een plaats in mijn werk.

Soms in strenge structuren, in grafische patronen in collages en hun digitale bewerkingen. In expressieve tekeningen of schilderingen en niet op de laatste plaats in tekst. In woorden dus.

Rondom mijn dagelijkse bestaan is  radio, kunst en cultuur verweven zie Art, Radio and cult op http://araemaekers.wordpress.com . Hierdoor kom ik ook veel in aanraking met muziek in welke vorm dan ook.

Op mijn blog http://araemaekerstekstenbeeld.wordpress.com  is veel rondom tekst en beeld te vinden en op http://ankpsychelic.wordpress.com een wat intiemere beeldvorming, ook ingegeven door de dag van beleving.

Bijgevoegd een van de eerste fotografische beelden die een dubbele sfeer uitademen en waar sommige mensen onder ons meteen een gezicht uithalen en veel mensen niets anders zien dan een hoop schelpen.

In werkelijkheid is het gewoon roggebrood, gewoon dagelijkse kost dus gevangen in het gezicht van mijn dierbare dochter. En daarop heb ik een heleboel tijd, ambacht en geduld losgelaten wat geresulteerd heeft in een systeem wat niet meer te plaatsen is.

Wil je reageren op mij of mijn werk mail me araemaekers[at]home.nl

This entry was posted in Kunstenaars and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a reply

*